Proletaryat Road 2007-2008


Kilkadziesiąt niepublikowanych wcześniej zdjęć grupy Proletaryat (z mojego prywatnego archiwum), wybranych spośród setek wykonanych podczas pracy z zespołem w latach 2007-2008
Zbiór fotek w sekcji -„STRONY”, zakładka-„Proletaryat Road”

OLEY

KACPER

WOŁOWINA
MAŁY

Wszechświat I Jego „Skończoność”


Jeśli przyjąć tezę że najprostsze rozwiązanie jest zazwyczaj trafne, aktualnie przyjęty model Wszechświata oraz jego „skończoności” w sensie rozmiarów jest bardzo nielogiczny.
Współcześnie uznawany model powstania i ekspansji czasoprzestrzeni.

Według aktualnych teorii oraz obliczeń jego średnica wynosi 93 miliardy lat świetlnych. Z definicji wszechświata wynika, że nic nie może istnieć poza nim-ani materia ani czas. Jeśli jednak przyjmujemy za fakt proces rozszerzania się Wszechświata należy przyjąć iż rozszerza się on w jakiejś wolnej dla tego procesu przestrzeni a więc w pustej przestrzeni pozbawionej poza jego granicami materii. Jeśli więc jest miejsce umożliwiające ten proces nieprawdziwym jest twierdzenie że Wszechświat jest „skończony” i nic poza nim istnieć nie może. Logiczne za to jest stwierdzenie że zbliżając się do jego granicy wykraczając poza nią obserwujemy go jeszcze do chwili aż oddalimy się na tyle daleko aż będzie on niemożliwym do dostrzeżenia przez nas a więc nie jesteśmy pozbawieni do tego momentu punktu odniesienia dzięki któremu możemy jeszcze wyznaczać czas – według Teorii Względności Einstein-a, a nawet jeśli poza jego „granicą” nie znajduje się już żadna materia to w momencie oddalania się od jego granic, przy możliwości ustalenia jeszcze czasu i naszej prędkości oddalania w tej pustej przestrzeni my sami jesteśmy materią która tę przestrzeń wypełnia w jakkolwiek rozumianym rozmiarze czy sensie. Jeśli jeszcze do tego dołożyć możliwość stosowania odpowiednich instrumentów dających nam szansę oddziaływania na naszą percepcję utraconego z pola widzenia „gołym okiem” Wszechświata należy przyjąć teoretyczne możliwości miary czasu i prędkości bez względu na to jak daleko oddalimy się od punktu odniesienia. Nawet jeśli przyjmiemy teorie że w chwili przekroczenia jego granicy MY-jako materia ulegniemy jakieś magicznej dematerializacji z uwagi na to iż nic nie może istnieć poza Wszechświatem, czy też innym niezrozumiałym przemianom jakie teoretycznie przewidziane są choćby w momencie przekroczenia „Horyzontu Zdarzeń” (czarna dziura) czy też granicy „Osobliwości” (czarna dziura) nie tłumaczy to w żaden sposób tego że jeśli Wszechświat rozszerza się faktycznie to między innymi dlatego że MA DO TEGO PRZESTRZEŃ. Tak więc paradoksalnie w tym przypadku łatwiejszym do zrozumienia i przyjęcia za fakt jest przyjęcie teorii o nieskończoności Wszechświata.
Skoro jednak współczesna nauka nie potrafi podać górnych ograniczeń wielkości Wszechświata a definicje encyklopedyczne dopuszczają możliwość jego „nieskończoności” możemy tylko domniemać i przesypywać się argumentami kto ma rację. Potrafimy podać dolne ograniczenie, wynikające z ekstrapolacji oddalania się od nas najdalszych obserwowanych obiektów. Wynika z niego, że wszechświat ma średnicę co najmniej 93 miliardów lat świetlnych[2]. Nie jest to jednak dolna granica średnicy Wszechświata – ta jest szacowana obecnie na podstawie badania mikrofalowego promieniowania tła na 78 mld lat świetlnych.
Z aktualnej definicji wszechświata wynika, że nic nie może istnieć poza nim. Istnieją jednak alternatywne definicje, dopuszczające że nasz „Wszechświat” jest jednym z wielu „Wszechświatów”, których zbiór określa się jako Wieloświat. Przykładowo teoria chaotycznej inflacji dopuszcza istnienie nieskończenie wielu wszechświatów różniących się obowiązującymi w nich stałymi fizycznymi. Wieloświatowa interpretacja mechaniki kwantowej mówi natomiast, że każdy pomiar kwantowego układu w superpozycji powoduje powstanie osobnego wszechświata dla każdego wyniku pomiaru. Ponieważ z definicji takie wszechświaty są rozłączne z naszym, tych spekulacji nie da się przetestować eksperymentalnie.
Uważa się, że wszechświat składa się głównie z ciemnej energii i ciemnej materii, których natury nie znamy. Zaledwie 4% wszechświata to zwykła materia.

Tak więc czym wiemy więcej – WIEMY MNIEJ 🙂 i nic tu nie jest pewne „na setkę” 🙂

Victory


Uwolnić się od faszystowskich manipulacji oraz głębokiej, przewlekłej menopauzy… – BEZCENNE ! 🙂

Uwaga na numer telefonu:511 810 387 !!!


!!!Uwaga na numer telefonu : 511 810 387 !!!

Nadawca przesyła propozycje seksualne!!!

Propozycje noszą znamiona ekskrementofagii, koprofilii oraz emetofilii !

„top-MODEL”


Kuriozum człowieczeństwa,dno moralne,
Anty-Racjonalizm-zero emocjonalne.
Pyskówka,lokówka,implanty,pasemka…
solarium „NA SKWARA”-żałosna szpanerka.
Lecz w swoim mniemaniu-Top-Model i…DAMA!
Pewnością boskości swej aury WYPCHANA!!!
A penis-najlepiej by rozmiar miał ręki!
To top-priorytety wspomnianej szpanerki.
Klękajcie narody bo idzie „Królowa”,
niech tylko swym wzrokiem pominąć śmie który!
Kopulin twych chmura mych zmysłów nie wabi
Więc krzyżyk na drogę i głowa do góry.
Matczyne instynkty,kobieca wrażliwość, łagodność,kompromis,uczciwość,empatia…,
szlachetność,lojalność,…-nieważne to cechy,
NIEZNANE !-właściwszym tu będzie stosować,
więc mus-beznamiętnie-tWÓR taki traktować.