Pojęcie I Ochrona Dóbr Osobistych


Dobra osobiste są przymiotem każdej osoby fizycznej. Dobra osobiste są nierozerwalnie związane z człowiekiem, nie ma na to wpływ w szczególności stan psychiczny czy też inne okoliczności. Zatem do podstawowych cech tych praw zalicza się niezbywalność i niedziedziczność. Oznacza to że prawa do dóbr osobistych wygasają wraz ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona.
Unormowanie dóbr osobistych zostało ujęte w kodeksie cywilnym jednakże przepisy kc nie definiują pojęcia prawa do dóbr osobistych. Kodeks cywilny wskazuje jedynie w art. 23. ogólną zasadę, że dobra osobiste, wymienione w nim przykładowo, pozostają pod ochroną prawa cywilnego, i to niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Nie wskazuje on natomiast środków ochrony, a więc sankcji przewidzianych na wypadek ich naruszenia. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W przypadku przedstawionym poniżej…:

"W zwiazku z faktem naruszenia moich dóbr osobistych poprzez nagranie prowadzonej przezemnie z panem rozmowy telefonicznej i nie uzyskaniu zgody odemnie na nagranie oraz opublikowanie tej rozmowy jestem zmuszony złozyc doniesienie o popełnieniu przestepstwa ."

…należy dodać…:

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH KWALIFIKUJE SIĘ DO POSTĘPOWANIA PROCESOWEGO NA DRODZE PROCESU CYWILNEGO. PRZESTĘPSTWO JEST CZYNEM ZABRONIONYM KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO POSTĘPOWANIA KARNEGO. NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH z zakresu publikowania treści-jak rozmowa telefoniczna, nagrana oraz opublikowana bez zgody jednej ze stron-NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO POSTĘPOWANIA KARNEGO a więc do czynu zabronionego, ściganego z urzędu…z automatu-JAKO PRZESTĘPSTWO. Niezasadnym jest więc tutaj złożenie zawiadomienia o przestępstwie, a jedynie wniesienie pozwu NA DRODZE CYWILNEJ o naruszeniu dóbr osobistych.
Poza tym w procesie cywilnym, w prawie polskim to powód winę ma obowiązek udowodnić pozwanemu, w toku procesu, popierając zarzuty DOWODAMI oraz ZEZNANIAMI ŚWIADKÓW, w odróżnieniu od procesu karnego, gdzie po wniesieniu aktu oskarżenia to obrona ma obowiązek udowodnienia niewinności oskarżonego.

Wysłane z mojego HTC HD2

bla, bla, bla ;)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s