My New Branch Office


Wyslane z mojego HTC

Gównojady


Wyslane z mojego HTC

Zaje-Git !!!


Wyrwane „Z Kontekstu”


Wyslane z mojego HTC

Nawałnica Łódź 20.07.2011
 

 

280 kV W Powietrzu


Euforia Biegacza-Czyli Uwalnianie Przez Mózg Fenyloetyloaminy, Przy Udziale Anandamidu Zawartego W Czekoladzie


Wpływ fenyloetyloaminy[edytuj]

W ostatnich latach pojawiły się doniesienia, które zrywają związek fenomenu euforii biegacza z endorfinami. Badania prowadzone w 2001 r. przez badaczy brytyjskiego Nottingham Trent University[11] sugerują, że za fenomen euforii biegacza odpowiedzialna jest fenyloetyloamina(PEA), naturalnie produkowana przez ciało, spokrewniona z amfetaminą. Badacze donoszą, że umiarkowane ćwiczenia podnoszą poziom fenyloetyloaminy u większości ludzi. Osoby cierpiące na depresję mają niski poziom fenyloetyloaminy i to tłumaczy, dlaczego aktywność fizyczna jest naturalnym środkiem antydepresyjnym. Po podaniu fenyloetyloaminy u większości chorych na depresję następuje szybka doraźna poprawa nastroju (w ciągu około pół godziny).
Badania poziomu fenyloetyloaminy wykonano u 20 mężczyzn dzień po dniu, w którym nie wykonywano ćwiczeń i dzień po dniu, w którym ćwiczono z umiarkowaną intensywnością (30 minut, 70% tętna maksymalnego). U wszystkich badanych stwierdzono podwyższony poziomPEA, a u osób, które ćwiczyły najintensywniej był on najwyższy.
Badacze podkreślają, że otrzymane wyniki nie przekreślają całkowicie związku fenomenu euforii biegacza z endorfinami. Ich zdaniem endorfiny nie penetrują mózgu tak łatwo jak fenyloetyloamina, jednakże aktywność fizyczna może oddziaływać chemicznie na mózg jednocześnie w różnoraki sposób poprzez różne endogenne substancje psychoaktywne, zależnie od indywidualnych cech danego organizmu.

Odurzenie kannabinoidowe[edytuj]

Badania prowadzone w 2004 r. na uniwersytecie Georgia Insitute of Technology w Atlancie oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvinesugerują, że za fenomen euforii biegacza odpowiadają kannabinoidy[12]. Zespół badaczy odkrył bardzo duży wzrost poziomu anandamidu, naturalnego kannabinoidu (endokannabinoidu), u biegaczy i rowerzystów, którzy ćwiczyli z umiarkowaną intensywnością (70-80% tętnamaksymalnego) w długim okresie (45 minut).
Kannabinoidy oddziałują na receptory kannabinoidowe w mózgu, znajdujące się w rejonach odpowiedzialnych za pamięć, sen i czuwanie, emocje i postawę ciała oraz na komórkach układu odpornościowego. Anandamid jest alkaloidem kakaowca i występuje w niewielkich ilościach w czekoladzie. Ten alkaloid produkuje efekt podobny do tego jaki powoduje psychoaktywny THC (tetrahydrokannabinol) zawarty wmarihuanie. Skłania to badaczy do spekulacji, że euforia biegacza powodowana jest naturalnym odurzeniem kannabinoidowym, a nie endorfinowym. Długotrwały wysiłek, powodując przedłużający się stres fizyczny i ból mięśni, może spowodować aktywację układu endokannabinoidowego, wywołując odurzenie i stan euforii. Zdaniem badaczy efekt ten można wykorzystać w leczeniu bólu chronicznego ijaskry zastępując w ten sposób roślinne kannabinoidy takie jak THC.

(źródło:WIKI)

W.J. Na Hardcore !


Wyslane z mojego HTC

Zlot Ślumoków


Wyslane z mojego HTC

Nieumyślna Paserka


Karolinie I Marzenie-Na Przebudzenie !


Wyslane z mojego HTC