Chaos w głowie. Co choroby psychiczne mówią o ciele i umyśle? Bartosz Janik


Bardzo ciekawy wykład, mający na celu zbliżenie się, w drodze rozważań do sklasyfikowania i definiowania zarówno zaburzeń psychicznych, jak i samej psychiatrii. Definiowanie I klasyfikacja z punktu widzenia filozofii, statystyki, oraz samej medycyny. Rozważania stawiające psychiatrię w osobliwy położeniu, szczególnie jeśli przyjmiemy rzetelność diagnostyczną np. schizofrenii na poziomie rzędu 60-65%

Doskonały wykład, gorąco polecam!