Identyfikacja Żył


Właściwe identyfikowanie żył w kablu ma istotne znaczenie w czasie operacji przyłączania kabla do urządzeń elektrycznych. Przyjęto dwa systemy oznaczania żył w kablu: kolorowanie i numerowanie. W żyłach jednobarwnych, kolorowanie żył polega na dodawaniu odpowiedniego barwnika do materiału izolacji. W żyłach dwubarwnych, drugi kolor stanowi pasek na izolacji, usytuowany wzdłuż żyły. Oznaczanie żył barwami odbywa się zgodnie z systemami zdefiniowanymi w normach podających wymaganie dla kabli. Tak się złożyło, że dla każdego rodzaju kabla przyjęto odmienny kod (system) barw. Inne są również systemy barwienia żył w różnych krajach. Zazwyczaj przyjmuje się kolejność oznaczania żył poczynając od środka kabla, a następnie przez kolejne warstwy do warstwy zewnętrznej. Wyjątek stanowi sposób oznaczania według normy DIN 47100, gdzie kolejność rozpoczyna się od warstwy zewnętrznej. W załączonych tablicach podano systemy barwienia dla kabli produkowanych przez Technokabel. Numerowanie polega na powtarzającym się drukowaniu cyfr, najczęściej białych na czarnej izolacji. Aby numery żył można było rozróżnić, muszą być one dostatecznie duże. Dlatego numerami są oznaczane żyły o przekroju 0,5 mm2 i powyżej. Numeracja żył w kablu zaczyna się zwykle od żył znajdujących się najbliżej osi. Jeśli przewidziana jest w kablu żyła ochronna, jest ona zawsze oznaczona kolorem zielono-żółtym i umieszczona jest w zewnętrznej warstwie żył. System numerowania wyparł niemal zupełnie stary system oznaczania z żyłą kierunkową i licznikową. Zdaniem użytkowników, oznaczanie żył przez numerowanie usprawnia identyfikację żył i znacznie zmniejsza liczbę pomyłek przy przyłączaniu kabli.

Przewody mikrofonowe o izolacji i powłoce polwinitowej oraz o izolacji
polietylenowej i powłoce polwinitowej, nieekranowane i ekranowane,
typu YPMY, YPMYekw oraz YPMX, YPMXekw
Kod barw według PN-T-90221:1996 i PN-T-90222:1996

Liczba żył w przewodzie

Barwy izolacji żył

1

          dowolna

2

          naturalna lub żółta, czerwona

3

          naturalna lub żółta, czerwona, zielona

4

          naturalna lub żółta, czerwona, zielona, niebieska

5

          naturalna  czerwona, zielona, niebieska, brązowa

6

          naturalna, czerwona, zielona, niebieska, brązowa, żółta

7

          naturalna, czerwona, zielona, niebieska, brązowa, żółta, czarna

Przewody telekomunikacyjne z żyłami jednodrutowymi o izolacji
i powłoce polwinitowej, typu YTDY i YTDYekw

Numer żyły

Barwy izolacji żył

1

                                                czerwona

2

                                                zielona

3

                                                biała

4

                                                niebieska

5

                                                brązowa

6

                                                żółta

7

                                                czarna

8

                                                fioletowa

9 i kolejne

zgodnie z DIN 47100 (patrz Tablica poniżej)

Przewody z żyłami wielodrutowymi o izolacji i powłoce
polwinitowej, typu LiYY, LiYY-P, LiYCY, LiYCY-P oraz YKSLY i YKSLYekw
Kod barw według DIN 47100. Początek liczenia żył w warstwie zewnętrznej.

Numer żyły

Barwa izolacji żyły

Numer pary

Barwa izolacji żyły a

Barwa izolacji żyły b

    1, 45
2, 46
3, 47
4, 48
5, 49
biała
brązowa
zielona
żółta
szara
  1, 23
2, 24
3, 25
4, 26
5, 27
biała
zielona
szara
niebieska
czarna
brązowa
żółta
różowa
czerwona
fioletowa
    6, 50
7, 51
8, 52
9, 53
10, 54
różowa
niebieska
czerwona
czarna
fioletowa
  6, 28
7, 29
8, 30
9, 31
10, 32
szaro-różowa
biało-zielona
biało-żółta
biało-szara
biało-różowa
czerwono-niebieska
brązowo-zielona
żółto-brązowa
szaro-brązowa
różowo-brązowa
  11, 55
12, 56
13, 57
14, 58
15, 59
szaro-różowa
czerwono-niebieska
biało-zielona
brązowo-zielona
biało-żółta
11, 33
12, 34
13, 35
14, 36
15, 37
biało-niebieska
biało-czerwona
biało-czarna
szaro-zielona
różowo-zielona
brązowo-niebieska
brązowo-czerwona
brązowo-czarna
żółto-szara
żółto-różowa
  16, 60
17, 61
18, 62
19, 63
20, 64
żółto-brązowa
biało-szara
szaro-brązowa
biało-różowa
różowo-brązowa
16, 38
17, 39
18, 40
19, 41
20, 42
zielono-niebieska
zielono-czerwona
zielono-czarna
szaro-niebieska
szaro-czerwona
żółto-niebieska
żółto-czerwona
żółto-czarna
różowo-niebieska
różowo-czerwona
  21, 65
22, 66
23, 67
24, 68
25, 69
biało-niebieska
brązowo-niebieska
biało-czerwona
brązowo-czerwona
biało-czarna
21, 43
22, 44
szaro-czarna
niebiesko-czarna
różowo-czarna
czerwono-czarna
  26, 70
27, 71
28, 72
29, 73
30, 74
brązowo-czarna
szaro-zielona
żółto-szara
różowo-zielona
żółto-zielona
  31, 75
32, 76
33, 77
34, 78
35, 79
zielono-niebieska
żółto-niebieska
zielono-czerwona
żółto-czerwona
zielono-czarna
  36, 80
37, 81
38, 82
39, 83
40, 84
żółto-czarna
szaro-niebieska
różowo-niebieska
szaro-czerwona
różowo-czerwona
  41, 85
42, 86
43, 87
44
Szaro-czarna
różowo-czarna
niebiesko-czarna
czerwono-czarna

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
na napięcie 300/500 V i 0,6/1 kV, typu LiYY, LiYCY, YKSLY i YKSLYekw
Dla kabli do 5 żył stosuje się kod barw wg PN-91/E-90100 (patrz Tablica poniżej)

Numer wiązki

Barwa izolacji żyły

Numer wiązki

Barwa izolacji żyły

  0
1
2
3
4
5

zielono-żółta
biała
czarna
niebieska
brązowa
szara

31
32
33
34
35
36

brązowo-niebieska
szaro-niebieska
czerwono-niebieska
różowo-niebieska
pomarańczowo-niebieska
transparentno-niebieska

  6
7
8
9
10

czerwona
fioletowa
różowa
pomarańczowa
transparentna

37
38
39
40
41

beżowo-niebieska
szaro-brązowa
czerwono-brązowa
fioletowo-brązowa
różowo-brązowa

11
12
13
14
15

beżowa
czarno-biała
niebiesko-biała
brązowo-biała
szaro-biała

42
43
44
45
46

pomarańczowo-brązowa
transparentno-brązowa
beżowo-brązowa
czerwono-szara
fioletowo-szara

16
17
18
19
20

czerwono-biała
fioletowo-biała
różowo-biała
pomarańczowo-biała
transparentno-biała

47
48
49
50
51

różowo-szara
pomarańczow-szara
transparentno-szara
beżowo-szara
pomarańczowo-czerwona

21
22
23
24
25

beżowo-biała
niebiesko-czarna
brązowo-czarna
szaro-czarna
czerwono-czarna

52
53
54
55
56

transparentno-czerwona
beżowo-czerwona
różowo-fioletowa
pomarańczowo-fioletowa
transparentno-fioletowa

26
27
28
29
30

fioletowo-czarna
różowo-czarna
pomarańczowo-czarna
transparentno-czarna
beżowo-czarna

57
58
59
60
61

beżowo-fioletowa
transparentno-rózowa
beżowo-różowa
transparentno-pomarańczowa
beżowo-pomarańczowa

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników
ruchomych i przenośnych, typu OMY OMYp, OWY i OWYp
Kod barw według PN-91/E-90100

Liczba żył w przewodzie

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

pozostałe żyły

2

          brązowa i niebieska

3

zielono-żółta

          brązowa i niebieska

          czarna, niebieska i brązowa

4

zielono-żółta

          czarna, niebieska i brązowa

          czarna, niebieska, brązowa i czarna

5

zielono-żółta

          czarna, niebieska, brązowa i czarna

          czarna, niebieska, brązowa, czarna i czarna

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej, typu YKY i YKSY
Kod barw według PN-93/E-90400

Liczba żył
w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

pozostałe żyły

2

                   czarna i niebieska

3

zielono-żółta

                   czarna i niebieska

                   czarna, niebieska i brązowa

4

zielono-żółta

                   czarna, niebieska i brązowa

                   czarna, niebieska, brązowa i czarna

5

zielono-żółta

                   czarna, niebieska, brązowa i czarna

                   czarna, niebieska, brązowa, czarna i czarna

powyżej 5

zielono-żółta

w warstwie zewnętrznej: zielono-żółta (licznikowa), obok niej niebieska (kierunkowa), pozostałe – ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej, w innych warstwach: brązowa (licznikowa), obok niej niebieska (kierunkowa), pozostałe – ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej

w każdej warstwie :brązowa (licznikowa), obok niej niebieska (kierunkowa),
pozostałe – ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej

Telekomunikacyjne kable stacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej
typu YTKSY i YTKSYekw oraz YKSLY-P i YKSLYekw-P
Kod barw według PN-92/T-90321

Numer wiązki

Barwa izolacji żyły a

Barwa izolacji żyły b

Numer wiązki

Barwa izolacji żyły a

Barwa izolacji żyły b

  1
2
3
4
5

biała

niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

31
32
33
34
35

czarno-
niebieska
Niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

  6
7
8
9
10

czerwona

niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

36
37
38
39
40

żółto-
niebieska
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

11
12
13
14
15

czarna

niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

41
42
43
44
45

biało-
pomarańczowa
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

16
17
18
19
20

żółta

niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

46
47
48
49
50

czerwono-
pomarańczowa
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

21
22
23
24
25

biało-
niebieska
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

51
52
53
54
55

czarno-
pomarańczowa
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

26
27
28
29
30

czerwono-
niebieska
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

56
57
58
59
60

żółto-
pomarańczowa
niebieska
pomarańczowa
zielona
brązowa
szara

Kable do automatyzacji elektrowni, pęczkowe, z żyłami wielodrutowymi
o izolacji i powłoce polwinitowej, typu RD-Y(ST)Y n x 2 x 0,5 mm2 Bd
Kod barw według DIN VDE 0815
Uwaga: Każdy czteroparowy pęczek jest owinięty tasiemką z numerem pęczka

Numer pary

Żyła a

Żyła b

1

niebieska

czerwona

2

szara

żółta

3

zielona

brązowa

4

biała

czarna

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,
pęczkowe, o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą
przeciwwilgociową, wypełnione,  typu XzTKMXw
Kod barw według PN-92/T-90335
Część I. Barwy izolacji

Rodzaj
pęczka

Numer
wiązki

Barwa izolacji
żyły a

Barwa izolacji
żyły b

Barwa izolacji
żyły c

Barwa izolacji
żyły d

pięcio-
czwórkowy
nieparzysty

  1
2
3
4
5

czerwona
niebieska
żółta
brązowa
fioletowa
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
szara
szara
szara
szara
szara
pięcio-
czwórkowy
nieparzysty

  1
2
3
4
5

czerwona
niebieska
żółta
brązowa
fioletowa
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
pomarańczowa
pomarańczowa
pomarańczowa
pomarańczowa
pomarańczowa
dziesięcio-
czwórkowy
nieparzysty

  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

czerwona
niebieska
żółta
brązowa
fioletowa
czerwona
niebieska
żółta
brązowa
fioletowa
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
szara
szara
szara
szara
szara
pomarańczowa
pomarańczowa
pomarańczowa
pomarańczowa
pomarańczowa

Część II. Barwy obrzutu pęczków

Liczba
czwórek
w kablu

Liczba
czwórek
w pęczku

Układ pęczków w ośrodku

Barwa obrzutu pęczków

pęczek
elementarny
pięcio-
czwórkowy

pęczek
elementarny
dziesięcio-
czwórkowy

pęczek
elementarny
pięcio-
czwórkowy

pęczek
elementarny
dziesięcio-
czwórkowy

  5

5

1

dowolna
lub bez obrzutu

10

5 lub 10

2

1

czerwona
niebieska
dowolna
lub bez obrzutu

15

5

3

czerwona
niebieska
żółta

25

5

5

czerwona
niebieska
żółta
brązowa
żółta

35

1 + 6

czerwona

czerwona
niebieska
biała
zielona
biała
zielona

50

5 lub 10

3 + 7

5

czerwona
niebieska
żółta

czerwona
niebieska
biała
zielona
biała
zielona
biała

czerwona
niebieska
żółta
brązowa
żółta

100

25 lub 10

4

3 + 7

czerwona
niebieska
żółta
brązowa

czerwona
niebieska
żółta

czerwona
niebieska
biała
zielona
biała
zielona
biała