Dziś Piotrków Trybunalski 😎


Kampinos…Bój Się Qrwa…Jedziemy…


Pstryki 😎


Kings X – Alone 🤘🤘🤘


Seryjny Samobójca… 😂😂😂


Jestem Cynikiem Kompletnym I Wali Mnie Wszystko Inne 👍


Cynizm – postawa etyczna, charakteryzująca się nieuznawaniem i podważaniem wartości i norm obowiązujących w danym środowisku.

Cynizm wiąże się z negatywnym poglądem na naturę ludzką. Zgodnie z tym uznaje, że jednostki dążą do realizacji swoich interesów i wątpi w autentyczność altruistycznychmotywów działań. Według cyników nie istnieją „wyższe wartości”, „wzniosłe cele” czy ideały (np. dobro powszechne, rodzina, Bóg). Są one jedynie słowami, za pomocą których jednostki oszukują same siebie, lub które służą jednym do manipulacji drugimi. Tym samym podając je w wątpliwość, obnaża się ludzkie zakłamanie

(źródło: Wikipedia)

Fotografy… (fot. Kate)


http://www.rokostagemanphotography.wordpress.com